نوند تجارت پیشرو

تامين تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمی

Siemens

معرفی شرکت Siemens

شرکت زیمنس در آلمان می باشد. شرکت زیمنس در آلمان می باشد.شرکت زیمنس در آلمان می باشد.شرکت زیمنس در آلمان می باشد. شرکت زیمنس در آلمان می باشد. شرکت زیمنس در آلمان می باشد. شرکت زیمنس در آلمان می باشد