نوند تجارت پیشرو

تامين تجهيزات صنعت نفت، گاز و پتروشيمی

پتروشیمی مسجد سلیمان

 

شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان با هدف توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه شمال خوزستان در زمینی به مساحت 400 هکتار تاسیس گردید و برابر طرح توسعه،  وسعت منطقه به بیش از 1000 هکتار افزایش خواهد یافت. از نظر موقعیت جغرافیایی منطقه از طریق بندر امام خمینی به آبهای آزاد بین المللی و از طریق راه آهن سراسری به ترکیه، اروپا و آسیای مرکزی دسترسی دارد.

۱-  توسعه در جهت دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور

۲-تلاش در جهت گسترش صنایع نوین

۳-ارتقاء سهم پتروشیمی در صادرات غیر نفتی

۴- توسعه صنایع کشور بخصوص در منطقه شمال استان خوزستان

۵- ایجاد اشتغال و ارتقاء سطح زندگی ساکنین منطقه محروم

۶- توسعه و افزایش رشد اقتصادی و اجتماعی

۷- نهادینه کردن تکنولوژی صنایع به ویژه صنایع پتروشیمیایی

۸- استفاده از منابع طبیعی در جهت تولید محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا

۹- گسترش حمل و نقل در منطقه در جهت صادرات مازاد به بازارهای داخلی و خارجی

۱۰-تولید محصولات مورد نیاز کشاورزی با توجه به افزایش زمین های قابل کشت و گسترش کشاورزی در منطقه

محصولات پتروشیمی مسجد سلیمان عبارتند از اوره به عنوان محصول اصلی، آمونیاک و مشتقات اوره.